تبلیغات
Evanescence - Missing .mp3
Found at bee mp3 search engine
Anathema - Parisienne Moonlight .mp3
Found at bee mp3 search engine
Forgotten - رسم بیداد


Forgotten

حتما آهنگ رو اجرا کنید که بدون آهنگ لطفی ندارد(برو پایین...)

 

حالمان بدنیست غم کم میخوریم
کم که نه هرروز کم کم میخوریم
اب میخواهم سرابم میدهند
عشق میورزم عذابم میدهند
من نمیدانم کجارفتم به خواب
ازچه بیدارم نکردی آفتاب
خنجری برقلب بیمارم زدند
بی گناهی بودم ودارم زدند
بعداز این بابی کسی خومیکنم
هرچه دردل داشتم رو میکنم
درد می باردچو بدترمیکنم
طالعم شوم است باورمیکنم
خنجری نامرد برقلبم نشست
ازغم نامردمی پشتم شکست
نیستم ازمردم خنجربه دست
بت پرستم بت پرستم بت پرست
عشق اگراین است مرتدمیشوم
خوب اگراین است من بدمیشوم
قفل غم بردرب سلولم مزن
من خودم خوش باورم گولم مزن
من نمیگویم که خاموشم مکن
من نمیگویم فراموشم مکن
من نمیگویم که بامن یارباش
من نمیگویم مراغمخوار باش
من نمیگویم دگرگفتن بس است
گفتم اما هیچ نشنیدن بس است
روزگارت بادشیرین شادباش
دست کم یک شب توهم فرادباش
وای رسم شهرتان بیدادبود
شهرتان ازخون مااباد بود
ازدر ودیوارتان خون میچکید
خونمان فرهاد ومجنون میچکید
خسته ام از قصه های شومتان
خسته از همدردی مصنوعتان
عشق ازمن دور وپایم لنگ بود
قیمتش بسیار ودستم تنگ بود
کوه کندن گرنباشد پیشه ام
بویی ازفرهاد دارد تیشه ام
گرنرفتم هردوپایم خسته بود
تیشه گرافتاد دستم بسته بود
هیچکس دست مارا باز کردنه
فکردست تنگ ما را کرد نه
هیچکس اندوه مارا دید نه
هیچکس از حال ماپرسید نه
هیچکس چشمی برایم ترنکرد
هیچکس یکروزبا من سرنکرد
هیچکس اشکی برای من نریخت
هرکه بامابود از ما میگریخت
چندروزیست حالمان دیدنیست
حالمان از این وان پرسیدنیست
گاه بروی زمین ذل میزنم
گاه برحافظ تفال میزنم
حافظ دیوان فالم راگرفت
یک غزل امدکه حالم راگرفت
مازیاران چشم یاری داشتیم
خودغلط بود انچه میپنداشتیم

 


نوشته شده در چهارشنبه 3 شهریور 1389 ساعت 08:14 ب.ظ توسط HAMID TAGHAVI |نظرات |


:قالبساز: :بهاربیست:

Joe Satriani - The Forgotten .mp3
Found at bee mp3 search engine