تبلیغات
Evanescence - Missing .mp3
Found at bee mp3 search engine
Anathema - Parisienne Moonlight .mp3
Found at bee mp3 search engine
Forgotten - فرق ما


Forgotten

حتما آهنگ رو اجرا کنید که بدون آهنگ لطفی ندارد(برو پایین...)

اگر گفتید فرق ما چیه؟!!!!

-اگر گفتید فرق واحد پول ایران و انگلیس چیه؟

در انگلیس شما یك كیف اسکناس می برید و  با اوون ماشین می خرید....اما در ایران شما یك ماشین اسكناس می برید و با آن یك كیف می خرید.

 

 -اگر گفتید فرق گردش در تهران و پاریس چیه؟

در پاریس هر وقت خواستید گردش كنید از ماشین پیاده می شید و در تهران هر وقت خواستید گردش كنید سوار ماشین می شید.

 

 اگر گفتید فرق یك تخم مرغ در تهران و در مسكو چیه؟

در مسكو اگر تخم مرغ را زیر مرغ بگذارند بعد از 21 روز احتمالا یك جوجه از تخم بیرون می آید....اما در تهران ممكن است از تخم مرغ هر موجودی بیرون بیاید...مثلا یك شتر.

 

 اگر گفتید فرق محل كار ایرانی ها و امریكایی ها چیه؟

مردم امریكا در خانه استراحت می كنند...در اداره كار می كنند و در خیابان تفریح...اما مردم ایران در خانه تفریح می كنند...در اداره استراحت و در خیابان كار.

  

اگر گفتید فرق یك نویسنده ایرانی با یك نویسنده آلمانی چیه؟

یك نویسنده آلمانی وقتی نوشته هایش چاپ شد معروف می شود و یك نویسنده ایرانی وقتی جلوی چاپ نوشته هایش گرفته شد معروف می شود..

 

اگر گفتید فرق یك تاجر ایرانی با یك تاجر عرب چیه؟

تاجر عرب از وقتی شناخته شد موفق و خوشبخت می شه.... اما تاجر ایرانی از وقتی شناخته شد ناموفق و بد بخت می شه.

 

  اگر گفتید فرق پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با جاهای دیگه دنیا چیه؟

در همه جای دنیا وقتی ترافیك ایجاد بشود سرو كله پلیس راهنمایی و رانندگی پیدا می شود...اما در ایران وقتی سرو كله پلیس پیدا می شود ترافیك ایجاد می شود.

 

  اگر گفتید فرق یك آدم موفق در ایران با سایر نقاط جهان چیه؟

در همه جای دنیا وقتی كسی موفق شود همه به او نزدیك می شوند و با او شریك می شوند و به او كمك میكنند ...اما در ایران وقتی كسی موفق شود همه از او فاصله می گیرند و رابطه شان را با او قطع می كنند و جلوی كارش را می گیرند.

 

اگر گفتید فرق یك زندانی در ایران با یك زندانی در اروپا  و امریكا چیه؟

در اروپا و امریكا وقتی كسی زندانی می شود اعتبارش را از دست می دهد...اما در ایران وقتی كسی زندانی می شود اعتبار به دست می آورد.

 

اگر گفتید فرق سیستم اداری ایران با سیستم اداری كانادا چیه؟

سیستم اداری كانادا چون كار مردم را راه می اندازد و به آنها كمك می كند از مردم پول می گیرد....اما سیستم اداری ایران چون جلوی كار مردم را می گیرد از آنها پول می گیرد.

 

اگر گفتید تفاوت دشمن در ایران و جاهای دیگر دنیا چیه؟

 در همه جای دنیا وقتی آدم دشمن داشته باشد جلوی كارش گرفته می شود....در ایران وقتی آدم ها دشمن داشته باشند تازه انگیزه كار پیدا می كنند.

 

 

 


نوشته شده در شنبه 18 اردیبهشت 1389 ساعت 01:00 ق.ظ توسط HAMID TAGHAVI |نظرات |


:قالبساز: :بهاربیست:

Joe Satriani - The Forgotten .mp3
Found at bee mp3 search engine